Remont

Na temelju stručnog uvida donosimo prijedloge za modernizaciju dizala.

U dogovoru sa korisnikom dizala realiziramo predložene promjene kako bi Vaša dizala postala sigurnija i pouzdanija u radu.

Predlažemo rješenja usaglašavanja dizala sa novim važeićm propisima.

U realizaciji remonta koristimo najkvalitetnije domaće i europske komponente.